ساخت مجسمه های پارکی
تاریخ شروع

۹:۰۰ قبل از ظهر

جمعه - ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

تاریخ پایان

۴:۰۰ بعد از ظهر

جمعه - ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

آدرس

اصفهان ، دولت آباد ، کوی سپاهان 12 ، انتهای خیابان ، کارگاه فوت و فن ها

توضیحات ورکشاپ :

ورکشاپ ساخت مجسمه های پارکی از تنه خشکیده درختان
برگزار کننده : آقای محمد رضا گرگابی ( استاد مجسمه سازی با چوب )
در این ورکشاپ یک روزه شما با ابزار آلات مورد نیاز این رشته آشنا شده و همچنین روشهای ساخت یک مجسمه را از نزدیک خواهید دید . به دلیل نبود ریشه های درخت در زمین ، مهار سازی با بتن انجام گرفته است . جلسه یک روز تمام بوده و بهمراه پذیرایی و ناهار انجام میگردد .
در ساعتهای پایانی ، استاد به تمامی پرسشهای شما بصورت عملی پاسخ خواهند داد .
این ورکشاپ دید شما را نسبت به مجسمه سازی عمیق تر کرده و فوت و فن های آنرا خواهید آموخت .