۱۲ بهمن
۰:۰۰ ق٫ظ - ۹:۰۰ ق٫ظ اصفهان ، سه راه صمدیه ، شماره 78 ، ساختمان آموزش فوت و فن ها

ورکشاپ آموزشی 4 روزه کار با رزین

۲۱ آبان
۹:۰۰ ق٫ظ - ۶:۰۰ ب٫ظ اصفهان ، سه راه صمدیه ، شماره 78 ، ساختمان آموزش فوت و فن ها

ورکشاپ آموزشی ساخت ویولن ، گیتار ، سنتور ، تار و سه تار ( اصفهان )

۰۹ مهر
۹:۰۰ ق٫ظ - ۱:۰۰ ب٫ظ اصفهان ، سه راه صمدیه ، شماره 78 ، ساختمان آموزش فوت و فن ها

شصت و هشتمین دوره آموزش فرآوری سنگ مصنوعی ( کورین ) در اصفهان

۳۰ مهر
۹:۰۰ ق٫ظ - ۱۲:۰۰ ب٫ظ اصفهان ، سه راه صمدیه ، شماره 78 ، ساختمان آموزش فوت و فن ها

شصت و نهمین دوره آموزش حضوری کورین در اصفهان

۲۱ آبان
۹:۰۰ ق٫ظ - ۱:۰۰ ب٫ظ اصفهان ، سه راه صمدیه ، شماره 78 ، ساختمان آموزش فوت و فن ها

هفتادمین دوره آموزش حضوری کورین

۰۴ مرداد
۹:۰۰ ق٫ظ - ۴:۰۰ ب٫ظ اصفهان ، دولت آباد ، کوی سپاهان 12 ، انتهای خیابان ، کارگاه فوت و فن ها

ورکشاپ رایگان ساخت مجسمه های پارکی