فرآیند مدیریت تجارت (BPM) چیست؟ فوت و فن های چوب - فوت و فن های صنایع چوب

گروه آموزشی ، مشاوره فوت و فن ها "آموزش آنلاین ،سمینار آموزشی ،گارگاه آموزشی ، و کلاس های آنلاین "

فرآیند مدیریت تجارت (BPM) چیست؟

فرآیند مدیریت تجارت (BPM) چیست؟

bpm چیست
فرایند مدیریت تجارت این موضوع را پوشش می دهد که ما چگونه مطالعه، شناسایی، تغییر، و نظارت بر فرآیندهای تجارت را برای اطمینان از اجرا ی هموار آنها انجام داده و می توانیم آن را در طول زمان بهبودبخشیم. اغلب در شرایط جریان کار روزانه و “گردش کار” به طور کلی در زیر چتر بهبود فرایند مناسب هستیم- که دسترسی بسیارمهمی است و استفاده از هیچ پازل یا فرایند دیگرواقعا توانایی برای دریافت و اطلاعات فراهم نمی کند.
BPM” بهترین فکر به عنوان یک عمل در تجارت به همراه تکنیک های فراگیر و روش های ساخت بسیاراست. این یک تکنولوژی نیست، بلکه فن آوری در بازار است که توصیف آن، شما را قادر به ، شناسایی و اصلاح فرآیندهای موجود ساخته به طوری که آنها با یک نظر، احتمالا بهبود می یابند.
موفقیت در کاربردBPM معمولا شامل موارد زیر است:
• سازماندهی وظایف برای اطمینان از تمرکز مناسب
• اصلاح و بهبود فرآیندهای (بالقوه) خودکار
• ایجاد فرآیندها و تخصیص مالکیت

• اعمال فرآیندهای استاندارد در سراسر به طوری که آنها می تواند به آسانی درک شوندو اشتباهات کاهش می یابد
• فعال کردن تغییر مداوم بنابراین بهبود می تواند توسعه یافته و بهبود فرآیندهای موجود، به جای ساخت فرایند های اساسا جدید

(BPM ) تمرینی برای یک بار نیست. بلکه ارزیابی مداوم از فرآیندهاواقدامات برای بهبود جریان کل است که این همه به یک چرخه پیوسته از ارزیابی و بهبود سازمان منجر می شود.

مراحل در BPM:
• تجزیه و تحلیل
• طراحی و مدل دوباره
• انجام مانیتور
• اداره کردن به طور خودکار
گرفتن اطلاعات برای رفتن به جایی که به آن نیاز دارید، تنها بخشی از راه حل است، اول از همه شما به بینش نیاز دارید و سپس با آن بینش فورا فورمت قابل استفاده برای شما ابلاغ می شود. این چیزی است که موفقیت در مدیریت نامیده می شود.

فرستادن دیدگاه


عضویت در خبرنامه